×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Zásady používania cookies

Dátum akutizácie: 01.02.2022

Čo sú cookies?

Pri návšteve našich internetových stránok a aplikácií (ďalej len „stránky“) sa do vášho zariadenia či prehliadača ukladajú malé textové či iné súbory cookies, príp. sa používajú iné technológie na podobné účely (ďalej súhrnne len „cookies“). Cookies sú pri ďalšej návšteve odoslané späť a umožňujú tak identifikovať a poskytovať informácie o zariadeniach, z ktorých sa na stránky pripájate. Cookies sa používajú na to, aby stránky fungovali, boli bezpečné, rýchle a efektívne. Aj vďaka nim môžeme zlepšovať naše služby, pretože nám umožňujú vyhodnocovať správanie pri návšteve stránok. Môžeme vám potom ponúkať obsah prispôsobený vašim predpokladaným záujmom.

Kto vytvára cookies?

Rozlišujeme cookies, ktoré vytvárajú priamo naše stránky a máme ich pod vlastnou kontrolou, a ďalej cookies tretích strán. Cookies tretích strán vytvárajú a majú pod svojou kontrolou externí poskytovatelia. Používajú sa napr. pri reklame, videách či ďalších odkazoch na stránky tretích osôb, ktoré nastavujú vlastné cookies. Odporúčame vám preto, aby ste sa zoznámili s ich dokumentmi o ochrane súkromia a používaní cookies.

Aké sú druhy cookies?

Na našich stránkach sa môžete stretnúť s nasledujúcimi cookies, ktoré sme pre prehľadnosť rozdelili do týchto kategórií:

Prehľad používaných cookies nájdete vždy v podrobnom nastavení cookie lišty, a to vrátane ich účelu, doby uchovania a poskytovateľov v prípade cookies tretích strán.

Ako dlho zostanú cookies uložené v zariadení?

Rozlišujeme dočasné a trvalé cookies. Pokiaľ trvalé cookies neodstránite skôr, zostanú uložené prehliadačom až do doby uplynutia ich platnosti, ktorá je uvedená pri jednotlivých cookies. Dočasné cookies sú zmazané v okamihu, keď ukončíte návštevu stránok.

Ako si nastaviť cookies?

Pri prvej návšteve stránok sa vám zobrazí tzv. cookie lišta, kde si môžete nastaviť, ktoré voliteľné cookies povolíte. Pre Vašu rýchlu a pohodlnú voľbu môžete tiež prijať všetky alebo odmietnuť všetky voliteľné cookies. Svoj výber môžete kedykoľvek zmeniť. Cookies taktiež môžete zakázať v nastavení vášho prehliadača, príp. uložené cookies tak môžete odstrániť. Niektoré prehliadače umožňujú vlastné nastavenie či zasielanie oznámení v prípade prijatia. Konkrétne informácie a návody nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača. Pokiaľ však zakážete alebo odstránite niektoré cookies, nemusí byť naše stránky či niektoré ich funkcie dostupné.

Čo sa deje pri použití odkazu na sociálne siete?

Odkazy na sociálne siete (napr. Facebook, Twitter, Instagram) na našich stránkach umožnia lepší užívateľský zážitok a interakciu, napr. aby ste mohli jednoducho zdieľať náš obsah. V okamihu, keď kliknete na odkaz, zahája stránky pripojenie k danej sociálnej sieti. Ak ste pri návšteve stránok taktiež prihlásení v nejakej sociálnej sieti, bude tam prenášaná informácia o návšteve našich stránok. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a účel spracovania týchto dát zo strany sociálnych sietí. Informácie o ochrane súkromia a používaní cookies nájdete priamo u prevádzkovateľov týchto sociálnych sietí.

Kde nájdete ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov?

Pre ďalšie informácie navštívte prosím www.generali.sk/o-nas/ informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov/

Ako dlho budú platiť tieto Zásady použitia cookies?

Použitie cookies sa môže v čase meniť napr. v závislosti od rozvoja nových technológií. Preto aj my môžeme tento dokument v budúcnosti zmeniť. Odporúčame Vám ho preto občas znova prečítať. Dátum aktualizácie nájdete vždy na začiatku tohto dokumentu.

Chat: opýtajte sa