×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Genertel, so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 54 228 573, (ďalej aj ako „Genertel“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb Genertelu a poskytovania informácií o aktivitách Genertelu, a to počas trvania zmluvného vzťahu s Genertelom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s Genertelom. V prípade, ak poskytnem osobné údaje Genertelu, ale s Genertelom mi nevznikne žiadny zmluvný vzťah (napr. v prípade vypracovania návrhu poistnej zmluvy alebo účasti v súťaži), platí tento súhlas po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Genertelu alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Genertelu. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Genertelu: www.genertel.sk.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

Chat: opýtajte sa