Hlavný obsah

Hlavný obsah

Povinné zmluvné poistenie

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.12.2015 sa mení číslo účtu našej spoločnosti. Platby prosím odteraz uhrádzajte na nový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo 0048134112 kód banky 0200 (IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112).

Ak ste už platbu uhradili na náš starý účet, nemusíte sa obávať, platby prijaté na starý účet budeme ešte do konca roka 2015 spracovávať.

 

Vypočítajte si cenu PZP teraz! 

Pripravili sme pre Vás atraktívne povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, ktoré predstavuje nový model poistenia na slovenskom trhu.

 

 • Naše PZP na rok 2014/2015 je nové vo svojej rýchlosti, jednoduchosti a dostupnosti.
 • Zažite zmenu pri uzatváraní PZP, ktorú Vám prinášame my, Genertel - prvé online poistenie.
 • Uzatvoriť povinné zmluvné poistenie auta nebolo ešte nikdy jednoduchšie. Dostávate od nás prísľub mimoriadne nenáročného a rýchleho poistenia auta cez internet alebo telefón za cenu už od 51 EUR/na rok.* 

 

*Presná cena závisí od histórie škodovosti a údajov o vozidle a poistencovi. 

Ruky chránia červené autíčko

Prečo PZP od Genertelu?

Povinné zmluvné poistenie je povinné. To však neznamená, že musí byť pri vybavovaní zdĺhavé, komplikované a jeho cena vysoká.

S Genertelom:

 

 • ŠETRÍTE ČAS: S nami si PZP vybavíte do 3 minút online alebo telefonicky. Poistenie vozidla nadobúda platnosť ihneď po dotelefonovaní alebo vyplnení online žiadosti na našich stránkach.
 • ŠETRÍTE PENIAZE: PZP Vám vieme ponúknuť za naozaj výhodné ceny, práve z toho dôvodu, že sme výhradne on-line poisťovňa.
 • HRÁTE SO SERIÓZNYM PARTNEROM: Genertel.sk je súčasťou stabilnej a silnej skupiny Generali Group, ktorá má dlhoročné skúsenosti nielen v oblasti poistenia áut.
 • ASISTENČNÉ SLUŽBY: Naše PZP zahŕňa asistenčné služby, ktoré sú Vám v prípade nehody, poruchy, straty kľúčov, nedostatku paliva, odcudzenia vozidla doma alebo v zahraničí a pri ďalších problémoch k dispozícii nepretržite 24 hodín denne od pondelka do nedele.

 

Vypočítajte si cenu PZP teraz!

Ako uzatvoriť PZP?

 

 • Nemusíte obchádzať poisťovne a dohadovať čo najlepšie podmienky. Z pohodlia domova vyplníte potrebné údaje v kalkulačke a už po prvom kroku si vypočítate cenu PZP.
 • Platbu PZP stačí vykonať do mesiaca po uzatvorení zmluvy.
 • A nezabudnite si prečítať všetky akcie, zľavy a bonusy, aby ste mali čo najvýhodnejšie PZP.

 

Návod na najrýchlejší výpočet poistenia si môžete pozrieť v našom inštruktážnom videu

 

 

Poistné plnenie a poistné krytie

Povinné zmluvné poistenie od Genertelu kryje každého vodiča, ktorý zodpovedá za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Podľa zmluvy o PZP a podmienok vyplývajúcich zo zákona, Genertel uhradí škody poškodenému namiesto vodiča, ktorý škodu spôsobil a to do výšky:

 

 • 5 mil EUR - pre škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení,
 • 1 mil EUR - pre škody vzniknuté poškodením, odcudzením, zničením alebo stratou veci a náhrada ušlého zisku.

 

Ďalšie informácie o poistnom plnení o poistnom krytí v informačnej brožúre o PZP .

Čo je povinné zmluvné poistenie?

Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ukladá povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie každému držiteľovi motorového vozidla evidovaného na Slovensku (so slovenským evidenčným číslom), a to nezávisle na tom, ako často sa auto používa. Toto poistenie má za úlohu do istej výšky (viď limit poistného krytia vyššie) pokryť škody na majetku, zdraví, či dokonca živote spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.

Prečo je PZP povinné? Hlavným dôvodom je, že náklady škôd spôsobených haváriami sa každoročne pohybujú v rádoch miliónov eur. Aby sa pri vymáhaní škôd predišlo obrovskej záťaži na políciu, súdnictvo a samotných účastníkov dopravných nehôd, uzákonilo sa povinné poistenie automobilov a iných vozidiel. Podobne to majú vo všetkých krajinách Európy a tzv. zelená karta zabezpečuje, že ste poistený aj v cudzine, resp. aj cudzinec so zelenou kartou je poistený na Slovensku.

Kto má povinnosť uzavrieť PZP?

PZP musí uzavrieť:

 • Držiteľ vozidla, ak je auto/iné vozidlo registrované na Slovensku.
 • Nájomca, ak je na vozidlo nájomná zmluva s právom kúpy vozidla (napr. leasing).
 • Vlastník vozidla (poprípade vodič) v ostatných prípadoch.

 

Aké vozidlá sa majú poistiť:

 • Osobný automobil
 • Motocykel (motorka, skúter, babeta), trojkolka, štvorkolka
 • Nákladné auto (kamión), ťahač, náves
 • Autobus (aj MHD), trolejbus
 • Traktor
 • Príves (na auto, traktor, autobus)
 • Akékoľvek iné vozidlá s vlastným evidenčným číslom

 

Kedy sa má uzatvoriť PZP?

Cena PZP by mala byť jedným z kritérií už pri samotnej kúpe auta alebo iného motorového vozidla. Aspoň odhadom si zistite, koľko Vás poistka na dané auto vyjde. Mnoho áut môže byť pomerne lacných, pretože majú vysokú litráž motora alebo vysoký vek auta, ktoré PZP značne predražujú.

Čo sa týka samotného uzavretia PZP, zákon hovorí, že poistná zmluva sa má uzatvoriť najneskôr v deň prvého použitia auta. Pre zahraničných majiteľov je to deň prvého vstupu na územie Slovenskej republiky. Nepoistením vozidla majiteľ (držiteľ) porušuje zákon a môže mu byť Obvodným úradom v spolupráci s políciou udelená pokuta až do výšky 3300 eur. Navyše bude musieť uhradiť akékoľvek prípadné škody spôsobené vozidlom.

Platnosť povinného zmluvného poistenia

Poistenie môže byť platné odo dňa odoslania online formulára alebo objednávky cez telefón, poprípade, ak si klient praje inak, odo dňa, ktorý pri výpočte poistného sám určí. Pozor ale, aby bolo vozidlo poistené od prvého dňa zápisu do evidencie motorových vozidiel až po deň vyradenia z evidencie.

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné obdobie je však jeden rok a zákazník má právo PZP vypovedať.

Platnosť svojej zmluvy si môžete skontrolovať v registri PZP na stránkach Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Overenie PZP prebieha na základe údajov o ŠPZ a dátumu, ku ktorému chcete stav poistenia zistiť.

Pre platnosť PZP je nevyhnutné za PZP vždy včas zaplatiť. V Generteli sa platba za PZP uskutočňuje v intervale, aký ste si sami vybrali, tzn. ročne, polročne, alebo štvrťročne. Prvá platba za Vaše PZP však musí byť uskutočnená do jedného mesiaca po začatí poistného krytia.

Doklady o PZP

Na požiadanie ste pri policajnej kontrole povinný predložiť doklad o uzatvorení PZP. Akceptovateľné sú nasledovné doklady:

 • Poistná zmluva – Aj samotná zmluva je dostatočným dôkazom o uzatvorení PZP, ale je krajne nepraktická, keďže obsahuje niekoľko strán textu.
 • Biela karta – Bielu kartu s Vašimi údajmi obdržíte spolu s poistnou zmluvou a preukazujete sa ňou na území Slovenska.
 • Zelená karta – Zelená karta je medzinárodný doklad, ktorým preukazujete poistenie vozidla v cudzine (v štátoch, ktoré sú súčasťou systému Zelenej karty). Obdržíte ju spolu s Bielou kartou a poistnou zmluvou.

 

Ak by ste cestovali do krajiny mimo systém Zelenej karty, môžete si na území takého štátu uzavrieť krátkodobé tzv. hraničné poistenie. Ak by ste sa takýmto dokladom nevedeli preukázať, policajný príslušník má právo zadržať Váš Doklad o evidencii vozidla a nedovoliť Vám pokračovať v ceste.

Zmena poisťovne a výpoveď PZP

Ak chcete zmeniť poisťovňu PZP, musíte o to požiadať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím roka poistenia, na ktoré sa poistné krytie aktuálne vzťahuje. Výpoveď PZP musí byť včas doručená a podpísaná poistníkom.

Zákonné poistenie vozidiel alebo zákonná poistka na auto?

Povinné zmluvné poistenie sa nazýva aj inými spôsobmi. Najčastejším je asi označenie zákonné poistenie auta, resp. zákonná poistka na auto. Z toho sa potom odvodili frázy ako „platím zákonné poistné“, či „máš uzatvorené zákonné poistky?“. Sú to staršie termíny a vyjadrujú jedno a to isté – PZP.

Občas sa stretnete aj s výrazom povinné ručenie, ktorý bol prebratý od našich českých susedov. V Česku sa totiž PZP označuje ako „povinné ručení“.