×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Poistenie krádeže vozidla

Pripoistenie krádeže vášho vozidla je najlepšia ochrana proti zlodejom áut. Nevieme zabrániť krádeži auta, ale vieme vám zaplatiť škodu, ktorá vám tým vznikne.

Pre koho je pripoistenie vhodné?

Podmienky poistenia:

Pripoistenie sa nevzťahuje na:

Ponúkame vám dva balíky pripoistenia

Ako zakúpiť Pripoistenie krádeže vozidla

Poistenie krádeže vozidla môžete uzavrieť ako pripoistenie k vášmu PZP Genertel, a to buď priamo pri uzatváraní PZP, alebo dodatočne online alebo telefonicky. V tomto prípade je výhodou, že nemusíte posielať fotodokumentáciu a získate výhodnejšiu cenu.

Dôležité dokumenty k Poisteniu pre prípad krádeže vozidla

Aké bude poistné plnenie v prípade krádeže vozidla?

V prípade vzniku poistnej udalosti, uhrádzame škodu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti vrátane DPH. V prípade, ak má poistený nárok na odpočet DPH, uhrádza sa poistné plnenie bez DPH.

Všeobecnou hodnotou vozidla je tzv. trhová hodnota vozidla v čase bezprostredne pred vznikom škody. Poisťovňa pri jej stanovení vychádza z údajov poisťovateľom používaného Katalógu cien. Hornou hranicou poistného plnenia je všeobecná hodnota vozidla najviac však poistná suma (limit) poistného plnenia.

Spoluúčasť

Dôležitým faktorom je i tzv. spoluúčasť. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený v prípade poistnej udalosti spolupodieľa na náhrade škody. V prípade poistnej udalosti sa dohodnutá výška spoluúčasti odpočítava z poistného plnenia. Poistenie pre prípad krádeže vozidla sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 15 % z poistného plnenia.

Ako postupovať pri krádeži vášho vozidla

Pri vzniku poistnej udalosti, teda pri krádeži vozidla, je povinnosťou poistníka/poisteného:

Chat: opýtajte sa