×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Poistné plnenie

Mali by ste vedieť, ako prebieha poistné plnenie pre prípad, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody. Slovenská legislatíva rozlišuje dva pojmy – škodová udalosť a dopravná nehoda.

Škodová udalosť vs. dopravná nehoda

„Škodová udalosť“ je podľa zákona udalosť, pri ktorej:

Ak sa účastníci škodovej udalosti dohodli o vinníkovi tejto udalosti, nemusia volať políciu. Ak sa účastníci na zavinení nedohodnú, je potrebné privolať policajnú hliadku, ktorá po prešetrení určí vinníka. Políciou označený vinník však okrem spôsobenej škody bude musieť zaplatiť aj pokutu za porušenie, resp. nedodržanie predpisov cestnej premávky.

Pod pojmom „dopravná nehoda“ sa rozumie udalosť, pri ktorej:

Pozor, pri dopravnej nehode treba políciu privolať vždy.

Povinnosti účastníkov poistnej udalosti

Povinnosťou každého účastníka škodovej udalosti (vinníka aj poškodeného) je pravdivo vyplniť správu o nehode, ktorú ste povinní mať pri sebe. Správa o nehode musí obsahovať:

Účastník nehody – Poškodený

Ak ste sa stali účastníkom škodovej udalosti, ktorú ste nespôsobili, máte zo zákona nárok na náhradu škody, ktorá vám bola spôsobená. Túto škodu vám uhradí poisťovňa, v ktorej má vinník uzavreté PZP. Aj keď ste sa s druhou stranou dohodli o zavinení, bude lepšie, ak si aj vy vyplníte a podpíšete vlastnú Správu o nehode. Ak môžete, vyfotografujte si miesto a rozsah nehody.

Poistnú udalosť nahláste v poisťovni vinníka. Následne vás tá bude kontaktovať a pridelí vám likvidátora poistnej udalosti, s ktorým si dohodnete obhliadku auta. Nezabudnite vyplniť aj formulár poistnej udalosti, a osobne alebo poštou ho doručiť do poisťovne.

Všetci účastníci škodovej udalosti alebo dopravnej nehody sú povinní ostať na mieste udalosti, alebo sa po privolaní pomoci vrátiť. V prípade, že niekto z miesta škodovej udalosti odíde bez predchádzajúcej dohody účastníkov, bude za tento svoj skutok trestne stíhaný. Ak vinník škodovej udalosti utiekol, okamžite kontaktujte políciu. V prípade neznámeho vinníka nehody sa škoda poškodeného hradí z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov, ale len v prípade, že:

Účastník nehody – Vinník

Ak ste škodovú udalosť zapríčinili vy a svoju vinu ste aj uznali, nie je potrebné privolať príslušníkov polície. V prvom rade vyplňte Správu o nehode, v ktorej sa snažte čo najpodrobnejšie opísať priebeh zrážky. Od poškodeného si vyžiadajte všetky údaje potrebné na ohlásenie poistnej udalosti a vyplatenie vzniknutej škody, predovšetkým: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, sídlo jeho poisťovne a číslo poistnej zmluvy. Uvedené údaje sa dajú zistiť aj zo Zelenej karty poškodeného, ktorú je povinný nosiť pri sebe.

Tak, ako je poškodený povinný poskytnúť jeho údaje, ste aj vy povinný poskytnúť jemu tie svoje.

Škodovú udalosť musíte vo svojej poisťovni ohlásiť

Na Slovensku ste políciu povinný zavolať len, ak ste účastníkom alebo svedkom dopravnej nehody. Ak ste spôsobili škodu v zahraničí, je lepšie privolať políciu vždy. Policajný protokol však podpisujte, len ak mu rozumiete a súhlasíte s jeho znením, inak v ňom uveďte svoje výhrady v slovenčine.

Nahlásenie poistnej udalosti

Poistné udalosti môžu naši klienti ohlásiť:

Likvidácia poistnej udalosti a totálna škoda

Poisťovňa v rámci prešetrovania škodovej udalosti vykoná prehliadku poškodeného vozidla a určí rozsah poškodenia.

Chat: opýtajte sa