×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Ako uzatvoriť PZP

Jedinečnosť nášho poistenia spočíva aj v tom, že pre jeho uzatvorenie nemusíte nikam chodiť. Genertel vám ponúka možnosť uzatvoriť cenovo výhodné PZP rýchlo a jednoducho cez internet alebo telefón.

Prečo ONLINE poistenie?

Ako uzatvoriť ONLINE PZP?

Čo sa deje po uzatvorení zmluvy?

Po uzavretí PZP vám zašleme:

V prípade, ak ste si pri uzatváraní zmluvy zvolili poštovú komunikáciu, zašleme vám poštou aj Všeobecné a Osobitné poistné podmienky, kartu asistenčnej služby a originál poistnej zmluvy.

Najneskôr do 1 mesiaca od dátumu začatia poistného krytia ste povinný uhradiť platbu za PZP. Poistné krytie začína dátumom, ktorý ste uviedli pri uzatváraní poistenia. V tomto období ste chránený pre zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona 381/2001 Z.z..

Poistné môžete uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom v štvrťročných, polročných alebo ročných intervaloch.

Chat: opýtajte sa